Novinky

Doplnenia vo voľbe Fakturácia

Menším upgadom sa nevyhla ani voľba Fakturácia, ktorá sa nachádza, ako v podnikateľskom, tak aj v účtovníckom profile. Doplnili sme sem zopár nových, užitočných funkcií, ktorými by sme vašu každodennú prácu v HELIOS One chceli ešte uľahčiť a zjednodušiť.

1. Vo formulári Nová vystavená faktúra nájdete dve nové položky a to:

  • Členský štát dodania - kde si môžete vybrať členský štát EÚ do ktorého dodávate váš tovar alebo služby. Táto položka je doplnená pre potreby tlačiva Vystavená faktúra.
  • Vytvorenie Dobropisu - priniesli sme nový (druhý) spôsob tvorby dobropisu a to jeho vytvorenie prostredníctvom tlačidla Nová faktúra.Po otvorení formulára stačí označiť políčko Dobropis, a dobropis (po správnosti - opravný doklad k faktúre) je vytvorený.

2. Do formulára Nová prijatá faktúra sme pridali novú položku:

  • Vytvorenie Dobropisu– rovnako ako v predchádzajúcom prípade, aj tu je v rámci formulára Nová prijatá faktúra doplnené pole Dobropis, ktoré označíte v prípade potreby vytvorenia dobropisu.

3. V rámci tlačiva Vystavená faktúra sme doplnili položky:

  • Členský štát dodania - kde si môžete vybrať členský štát EÚ do ktorého dodávate váš tovar alebo služby. Položka sa nachádza v pätičke faktúry.
  • Číslo dodacieho listu – nájdete tu doplnenie čísla dodacieho listu, z ktorého bola faktúra vytvorená.

Pokračovať v čítaní…

V sekcií Majetok nájdete nové funkcie

Sekcií Majetok sme sa venovali veľmi intenzívne, čoho výsledkom je doplnenie viacerých nových funkcií a volieb, ktoré sú pre účtovanie majetku kľúčové. Tešíme sa preto, že vám ich v nasledujúcich riadkoch môžeme stručne predst...

Práca s dokumentmi

Snažíme sa uľahčiť prácu našim užívateľom ako sa len dá, čoho dôkazom je aj rozšírenie možnosti pri práci s dokumentmi. Chceme, aby bolo pre vás spracovanie agendy v HELIOS One rýchle, jednoduché a intuitívne. Preto sa snažíme...

Skúsenosti používateľov

Oceňujem možnosť online prístupu našich zákazníkov do informačného systému a prácu nad jednými spoločnými dátami.
Iveta Mencáková Účtovnícka firma ASIENTO
Unick ONE odporúčam, lebo je prehľadný, jednoduchý a v prípade nejasností vedia pracovníci hotline kedykoľvek poradiť.
Mgr. Soňa Rebrová vydavateľstvo Bestseler

Sme tu vždy pre vásPOZOR!
Radi by sme vás informovali o ukončení prevádzky Unick ONE s platnosťou od 31. 7. 2018. Viac o tejto zmene sa môžete dočítate TU.
Asseco Solutions, a.s.